Robert Zagożdżon w Poznaniu (INEA Stadion 30 kwietnia)

robertzagozdzonbioRobert Zagożdżon – przedsiębiorca, mentor i coach. Twórca grup firm European Energy Center i Investment Union. Założyciel Fundacji Terapii i Rozwoju Człowieka „Osheanic”, wspierającej rozwój i pogłębianie samoświadomości człowieka.

Robert Zagożdżon podkreśla, że nie pasuje do typowego obrazu biznesmena. W swym działaniu stara się łączyć wszystkie aspekty życia. Jego celem jest sukces zarówno w świecie osobistym, jak i w świecie biznesu. Mówi o sobie, że „buduje ludzi”. Pomaga im przezwyciężać wyzwania, z którymi sami sobie nie umieją poradzić. Poszukuje wolności, kwestionując podstawowe zasady naszego życia. Jego drogą do celu jest odnajdywanie i kreowanie siebie poprzez pogłębianie świadomości.

Jego zdaniem, w ludziach tkwi olbrzymi niewykorzystany potencjał. Globalizacja i korporacje wychodzą najczęściej z założenia, że człowiek jest słabym ogniwem, a czynnik ludzki działa na szkodę efektywności. Z punktu widzenia Roberta, należy na to spojrzeć z innej perspektywy. Indywidualność i godność człowieka nie może być pomijana. Tworzymy świat dla ludzi, a nie odwrotnie.

Integracja sfery osobistej i profesjonalnej w życiu codziennym, pozwoliła Robertowi na osiągnięcie niebywałych sukcesów w biznesie. Stworzenie grupy firm wycenianych na ponad 100 mln euro zajęło mu tylko 3 lata. Najbardziej znane w Polsce, to Energia dla Firm zoo i Energetyczne Centrum s.a.

Robert Zagożdżon podkreśla, że jego biznesowa kariera nie byłaby możliwa bez dbania o życie wewnętrzne, aspekt duchowy. Założył pięć ośrodków rozwoju osobistego w Polsce, Czechach oraz na Słowacji, ktore czynnie wspomaga. Angażuje się również w coaching, mentoring i leadership w najróżniejszych środowiskach. Udowadnia, że sukces i szczęście nie są dziełem przypadku, ale mogą być świadomym wyborem każdego z nas. Inspiruje ludzi na całym świecie.

Robert Zagożdżon w Poznaniu (INEA Stadion 30 kwietnia).
Robert Zagożdżon na stadionie w Poznaniu 2015.

Comments are closed.